Soukromá dvojjazyčná MŠ s rozšířenou výukou uměleckých a hudebně-pohybových činností, s principy globální výchovy, akreditovaná MŠMT.
Dvojjazyčné prostředí

Dvojjazyčné prostředí

Anglický rodilý mluvčí je každodenně plně zapojen do celého výchovně-vzdělávacího programu.

Děti sborově zpívají a tančí

Hudebně-pohybový program

Pohyb a hudba patří k přirozeným projevům a potřebám člověka a velmi úzce souvisí s psychomotorickým vývojem dítěte.

Výtvarné aktivity

Výtvarné aktivity

Probouzíme v dětech schopnost vnímat krásu kolem sebe všemi smysly a samostatně výtvarně vyjádřit vlastní pocity, myšlenky i sny.

Hudebně-dramatická výchova

Hudebně-dramatická výchova

Dáváme dětem prostor „vyřádit se“ a vyjádřit své pocity a emoce.

Nejmenší děti za pomoci dospělých vrábějí vánoční ozdoby

Individuální přístup

Zásadní je pro nás citlivý a zcela individuální přístup k dětem i rodičům.

Děti v tělocvičně

Diagnostika a prevence

Snažíme se předcházet poruchám učení, soustředění a chování, ale zaměřujeme se i na diagnostiku pohybového aparátu.