Adaptační program

Vstup do mateřské školy je pro mnohé děti, ale i rodiče velmi stresující. Proto přistupujeme k novým dětem a rodičům vždy zcela individuálně.

Rodič může být přítomen ve třídě spolu s dítětem až do momentu, kdy sám cítí, že jeho přítomnost již není bezpodmínečně nutná.

Spolu s rodičem plánujeme postup, jak dítě „otužovat“ v odloučení. Někdy se stává, že dítě s odloučením žádný problém nemá, naopak rodič situaci zvládá o něco problematičtěji. V takovém případě pomohou zkušení pedagogové a navrhnou rodiči citlivý způsob řešení, který je přijatelný pro všechny strany a především prospívá pozitivní adaptaci dítěte.