Náš tým

  • Každý jsme jiný, ale všichni uznáváme stejné hodnoty a názory, které prezentujeme svým příkladným chováním. Spojuje nás také dosavadní společné působení v oblasti předškolního vzdělávání.
  • Naší osobnostní různorodostí a rozmanitostí našich uměleckých nadání dokážeme dobře naplnit mozaiku všech činností, které dětem náš výchovně vzdělávací program nabízí.
  • Považujeme za důležitou přítomnost ženských i mužských vzorů ve výchově dětí.
  • Nedílnou součástí našeho týmu je anglicky mluvící rodilý mluvčí, který je aktivně zapojen do všech výchovných a vzdělávacích procesů.
Mgr. Veronika Kubaňová, ředitelka

Mgr. Martina Kubaňová, programová ředitelka

Mgr. Antonín Kubaň, garant hudebně-pohybových aktivit

Ing. Marta Kuglerová, DiS., hlavní pedagog


Mgr. Eliška Smetanová, pedagog


Veronika Prokšová, pedagog


Mgr. Petra Berry, učitelka angličtiny


Jonathan Crooks, anglický rodilý mluvčí

Věra Kubaňová, hospodářka a kuchařka
Ivana Pokorná, kuchařka
Denisa Hubáčková, kuchařka
Jaroslav Síbrt, office manager