Náš tým

  • Každý jsme jiný, ale všichni uznáváme stejné hodnoty a názory, které prezentujeme svým příkladným chováním. Spojuje nás také dosavadní společné působení v oblasti předškolního vzdělávání.
  • Naší osobnostní různorodostí a rozmanitostí našich uměleckých nadání dokážeme dobře naplnit mozaiku všech činností, které dětem náš výchovně vzdělávací program nabízí.
  • Považujeme za důležitou přítomnost ženských i mužských vzorů ve výchově dětí.
  • Nedílnou součástí našeho týmu je anglicky mluvící rodilý mluvčí, který je aktivně zapojen do všech výchovných a vzdělávacích procesů.
Mgr. Veronika Kubaňová, ředitelka

Mgr. Martina Kubaňová, programová ředitelka

Mgr. Antonín Kubaň, garant hudebně-pohybových aktivit

Ing. Marta Kuglerová, DiS., t. č. na mateřské


Mgr. Eliška Smetanová, pedagog, t. č. na matařské


Veronika Prokšová, pedagog


Mgr. Lenka Sonnková, pedagog


Mgr. Petra Berry, učitelka angličtiny


Jonathan Crooks, anglický rodilý mluvčí

Věra Kubaňová, hospodářka a kuchařka
Ivana Pokorná, kuchařka
Denisa Hubáčková, kuchařka
Jaroslav Síbrt, office manager, poveřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)