Náš tým

  • Každý jsme jiný, ale všichni uznáváme stejné hodnoty a názory, které prezentujeme svým příkladným chováním. Spojuje nás také dosavadní společné působení v oblasti předškolního vzdělávání.
  • Naší osobnostní různorodostí a rozmanitostí našich uměleckých nadání dokážeme dobře naplnit mozaiku všech činností, které dětem náš výchovně vzdělávací program nabízí.
  • Považujeme za důležitou přítomnost ženských i mužských vzorů ve výchově dětí.
  • Nedílnou součástí našeho týmu je anglicky mluvící rodilý mluvčí, který je aktivně zapojen do všech výchovných a vzdělávacích procesů.

Mgr. Antonín Kubaň, Ph. D., ředitel a garant hudebně-pohybových aktivit

Mgr. Veronika Kubaňová, jednatelka

Mgr. Martina Kubaňová, programová ředitelka

Mgr. Petra Berry, učitelka angličtiny/Head of English


Mgr. Lenka Sonnková, pedagog


Jana Serences, pedagog

Mgr. Eliška Smetanová, pedagog


Melika Akbari Hooyeh, lektor angličtiny
Bc. Veronika Prokšová, externí pedagog


Ing. Marta McGahan, DiS., pedagog – t. č. na mateřské


Věra Kubaňová, hospodářka
Marcela Ernýgrová, kuchařka
Ivana Pokorná, kuchařka
Jaroslav Síbrt, office manager, poveřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)