Náš tým

  • Každý jsme jiný, ale všichni uznáváme stejné hodnoty a názory, které prezentujeme svým příkladným chováním. Spojuje nás také dosavadní společné působení v oblasti předškolního vzdělávání.
  • Naší osobnostní různorodostí a rozmanitostí našich uměleckých nadání dokážeme dobře naplnit mozaiku všech činností, které dětem náš výchovně vzdělávací program nabízí.
  • Považujeme za důležitou přítomnost ženských i mužských vzorů ve výchově dětí.
  • Nedílnou součástí našeho týmu je anglicky mluvící rodilý mluvčí, který je aktivně zapojen do všech výchovných a vzdělávacích procesů.

Mgr. Antonín Kubaň, Ph. D., ředitel a garant hudebně-pohybových aktivit

Mgr. Veronika Kubaňová, jednatelka

Mgr. Martina Kubaňová, programová ředitelka

Mgr. Lenka Sonnková, pedagog


Jana Serences, pedagog

Mgr. Petra Berry, učitelka angličtiny


Melika Akbari Hooyeh, lektor angličtiny
Veronika Prokšová, externí pedagog


Ing. Marta McGahan, DiS., pedagog – t. č. na mateřské


Mgr. Eliška Smetanová, pedagog


Věra Kubaňová, hospodářka
Marcela Ernýgrová, kuchařka
Ivana Pokorná, kuchařka
Jaroslav Síbrt, office manager, poveřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)