Jitka Chaloupková

Vychovatelka a zdravotní sestra

Vzdělání

Vyšší odborná škola zdravotnická a střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

Pracovní zkušenosti

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze – všeobecná zdravotní sestra na JIP (2004-2014)

Další zkušenosti

  • Pomoc s organizací akcí pro děti přírodovědného oddílu Nezmaři a skautského střediska z Vraného nad Vltavou.
  • Hlídání dětí na částečný úvazek (2 roky)

Koníčky

Zpěv, tanec, lyžování, rodina, příroda, cestování.