Vzdělávací program

Při využití všech moderních metod výchovy a vzdělávání se snažíme oživit a naplnit tradiční pojetí výchovy J. A. Komenského založené na obecném morálním kodexu.

Cílem Komenského výchovy byl „pravý člověk“. Žádal: „Aby se všichni, kdož jsou posláni na svět nejen jako pouhý diváci, nýbrž i jako budoucí herci, učili znáti základy, příčiny a cíle všeho nejdůležitějšího, co je a co se děje“.

Právě proto, neklade náš výchovně-vzdělávací program MAVEAN důraz pouze na dnes tak akcentovaný výkon dítěte bez kontextu, ale upřednostňuje jeho osobnostní rozvoj ve smyslu lidskosti před výkonem a zbytečným zatěžováním bez zjevného smyslu.

Naším cílem je položit takový osobnostní a charakterový základ dětí, který povede k jejich smysluplnému pojetí jejich vlastního života, mezilidských vztahů a mezigeneračních vztahů, bez ohledu na to jestli jejich následná cesta bude směřovat k nejvyšším vzdělanostním metám, či budou směřovat spíše do praktického života.

Věříme v univerzalitu některých charakterových hodnot, které by měly být vyznávány obecně.

Přečtěte si více o principech a organizaci vzdělávacího programu.