Individuální vzdělávání IMAGO

Co je to vlastně IMAGO?

IMAGO je latinské slovo označující OBRAZ v běžné řeči CELKOVOU PŘEDSTAVU. Je to také odborné označení pro „DOSPĚLCE“ hmyzu.

Děti, které opouštějí naší školku HOUSENKU, se obvykle promění v takové „krásné motýly“, tedy motýlí dospělce.

Mnozí z jejich rodičů se z různých důvodů rozhodli, že jejich děti, budou pokračovat ve vzdělání jinou formou, než většina jejich vrstevníků. Ptáte se proč? Vy, kteří za sebou máte zkušenost s výběrem školy pro své dítě, víte dobře, že to není lehký úkol, najít takovou, která by byla podle Vašich představ a hlavně podle potřeb Vašeho dítěte.

Vaše dítě představuje pro každého z Vás, ten nejkrásnější obraz. Je to originál, který jste zplodili a rádi byste, aby se k němu jako k originálu přistupovalo. Je totiž zřejmé, že tento obraz ještě nenabyl svou závěrečnou podobu. Je to přeci živý tvor a ten se vyvíjí celý život. Nikdo z nás, není jako ten motýl, který má svou „dokonalou podobu“ originální zjev plný barev a nápaditosti…

Většina z nás by se však takové podobě chtěla přiblížit. Proto se celoživotně vzděláváme, cvičíme, zdravě žijeme, děláme vše, aby byl náš celkový obraz krásný. Jako rodiče si přejeme, aby byl takový i obraz našeho dítěte, není nám tedy lhostejné, komu ho svěřujeme, jací „malířští mistři“ se podílí na tvorbě onoho díla.

Naše chápání latinského slova IMAGO skvěle definují tato anglická slova:

INDIVIDUAL

MASTERY LEARNING

ART

GALLERY OF

ORIGINALS

Z anglického názvu je zřejmé, že IMAGO je místo určené všem dětem, které se chtějí individuálně vzdělávat a dotvářet tak obraz své osobnosti v galerii plné skutečných „uměleckých skvostů“ tedy originálů.

Ještě bychom měli vysvětlit uvedený pojem – MASTERY LEARNING:

MASTERY LEARNING je psychodidaktická Bloomova teorie pracující s předpokladem, že

  1. Ovládnutí či osvojení (angl. mastery) nějakého souboru poznatků či dovedností ve škole je teoreticky možné u všech žáků (obecně: u všech vzdělávacích subjektů)
  2. mají-li k tomu příhodné podmínky a to způsob vyučování optimálně přizpůsobený subjektu a takové množství času, které subjekt k učení potřebuje.

Sám pojem MASTERY LEARNING byl poprvé uveden do moderní pedagogiky B. S. Bloomem v knize Learning for Mastery (Učení pro ovládnutí, Bloom , 1968)

Jsme toho názoru, že tato teorie není pouhopouhou teorií. Naším cílem je dát dětem optimální podmínky pro vzdělávání, aby tato teorie platila skutečně v praxi. Věnovat se dětem opravdu individuálně, dát jim dostatek prostoru a času, aby si osvojily pro život potřebné dovednosti, aby samostatně docházely k poznání a zároveň měly ze samotné cesty za tímto poznáním mnoho zážitků a radostí ne jen „pouhé“ vědomosti.

Certifikát Exam Preparation CentreVýuka probíhá dvojjazyčně, naši žáci procházejí pravidelně zkouškami z anglického jazyka na British Council.

Jsme držiteli certifikátu Exam Preparation Centre 2018, vydaného Cambridge English Language Assessment (part of University Cambridge, UK).