Den v naší školce

Naše školka je otevřena od pondělí do čtvrtka 7.30–18.00 hodin, v pátek 7.30–17.00 hodin.

Program dne je uspořádán tak, aby respektoval všechny individuální potřeby dětí, kolísání jejich pozornosti a výkonnosti během dne, týdne ale i roku.

Respektujeme tak přirozený režim dětí samotných, ale i většiny lidí obecně.

7:30Otevření školky
7:30 – 8:45Klidová relaxační činnost, volné hraní (podávání snídaně)
8:45 – 9:15Ranní kruh
9:15 – 10:00Hlavní výchovně-vzdělávací blok
10:00 – 10:30Dopolední svačina
10:30 – 12:30Pobyt venku: pozorování přírody, vycházka, hry na zahradě, písničky, soutěže...
12:30 – 13:00Oběd
13:00Vyzvedávání dětí navštěvujících pouze dopolední program
13:00 – 13:15Hygiena, mytí zoubků
13:15 – 13:30Pohádka pro spící děti
13:30 – 14:30Spánek
13:15 – 13:30Story time pro starší děti, které nespí (AJ/ČJ)
13:30 – 14:30Předškolní příprava – pouze pro předškolní děti, ostatní volná hra
14:30 – 15:00Svačina
15:00 – 16:00Vycházka, hry na zahradě, odpolední činnosti a kroužky dle rozvrhu
16:00 – 18:00Odpolední kroužky, klidová relaxační činnost, rozvoj dovedností, volná hra na zahradě či v prostorách MŠ. V této době je dětem v případě jejich individuálních potřeb podávána druhá svačina.

 

Nástup dětí: rodiče přivádějí děti od 7:30 do 9:00, v 9:15 začíná hlavní vzdělávací program.