Omlouvání dětí

727 962 005 (JE ČÍSLO DO ŠKOLKY)

Uložte si toto číslo prosím do svého telefonu, pokud jste to dosud neudělali. Pravděpodobně z něj Vás budeme volat, pokud by se dělo něco, co stojí za rychlé či neodkladné řešení. Na toto číslo nám v případě potřeby můžete volat během otvírací doby školky. Pokud telefon nemůžeme zvednout hned, zavoláme Vám zpátky. Telefon s tímto číslem u sebe míváme i na táboře a akcích školky. Číslo v případě nouze najde i na webu.

KDY použít raději telefon? (POKUD JE TŘEBA NĚCO ŘEŠIT RYCHLE)

 • Jste na cestě a víte, že se zpozdíte (ať už je to ráno s dítětem nebo odpoledne na cestě pro něj).
 • Pokud chcete cokoliv řešit rychle, zejména během denního programu školky, kdy nelze reagovat na e-maily, zprávy, zvedat osobní telefony apod.

Kdy použít zprávu přes LYFLE? (MÁTE SPECIFICKÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ NEPOTŘEBUJETE OBRATEM)

Menu v aplikaci LYFLE / Zprávy/ Přidat zprávu znaménkem plus v levém dolním rohu / Vybrat adresáta a napsat obsah zprávy / Odeslat

 • Pokud máte dotaz, na na konkrétní osobu (učitele, lektora kroužku, …)
 • Pokud chcete reagovat na informaci zaslanou prostřednictvím LYFLE a očekáváte odpověď stejnou cestou.

(Učitelé se k osobním zprávám dostanou zpravidla až odpoledne či večer po své službě.)

Jak dítě omlouvat? (PROSTŘEDNICTVÍ LYFLE)

Menu v aplikaci LYFLE / Omluvenka/ přidat omluvenku znaménkem plus v levém dolním rohu /Vybrat termín a důvod absence / Odeslat

Kdy dítě omlouvat? (VŽDY)

Vždy, když se z jakéhokoliv důvodu nezúčastní smluveného programu (naplánované pravidelné docházky).

Do kdy dítě omlouvat na daný den? (DO 8:45)

Optimální omluvenka je předchozí den nebo dříve, pokud je absence plánovaná. Pokud jste nuceni absenci řešit na poslední chvíli, jsme schopni akceptovat omluvenku prostřednictvím aplikace LYFLE vloženou nejpozději do 8:45 hodin dne, na který dítě omlouváte. (Poté začíná denní program školky, jsou objednány obědy a už není čas sledovat změny.)

Co když se dítě nepodaří omluvit předem, nebo včas? (PŘESTO OMLUVENKU ZAPIŠTE)

Stane se, nevadí. Každopádně však omluvenku zapiště do LYFLE třeba i zpětně. Optimálně nejpozději do tří dnů od začátku vzniku absence. (Systém zaznamenává datum vložení, v pořádku by to měli mít především předškoláci s povinnou docházkou.)

Odeslal/a jsem omluvenku a nepřišla mi žádná odpověď. (TO JE V POŘÁDKU)

Pokud jste omluvenku odeslali a v aplikací ji vidíte, pak ji vidíme i my a vše je v pořádku. V případě, že by se omluvenku nepodařilo odeslat, systém by Vám to při odesílání sdělil, navíc byste ji v LYFLE neviděli jako uloženou.

Proč vůbec dítě omlouvat? (PŘEDEJTE NEDOROZUMĚNÍM A PROBLÉMŮM)

Protože:

 1. Omluvenky zapsané v LYFLE jsou součástí oficiální dokumentace o docházce dítěte do školky a jsou relevantní i pro příslušné úřady, které se o tuto dokumentaci z různých důvodů mohou zajímat, např. OSPOD, Česká školní inspekce apod. (což také dělají). Speciálně u předškoláků se jedná o povinnou předškolní docházku se státem danými pravidly
 2. Protože pokud dítě neomluvíte, vždy nám nějakým způsobem přiděláte práci. S dítětem počítáme na program, na který nepřijde, nevíme zda na něj počkat, nevíme jestli přijde či nepřijde další den a na kroužky atd. Dříve či později se po něm začne shánět většina pedagogů a tyto důvody zjišťovat. U neomluveného dítěte také nadále platíte jeho obědy, i když do školky nechodí.

Proč je nutné omlouvat děti prostřednictvím LYFLE? (JE TO NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ)

Protože:

 1. v okamžiku vložení omluvenky ji mají k dispozici všichni, kteří o ní potřebují vědět,
 2. omluvit dítě je možné prakticky kdykoliv a odkudkoliv,
 3. je to snadnější a rychlejší než jiné způsoby (sešit ve školce, e-mail apod.),
 4. jde o autorizovanou komunikaci, kterou nám nemůže podvrhnout někdo cizí,
 5. omluvenka automaticky zapisuje s datem, časem a jejím autorem a není možné ji zpochybnit.

Nejčastější omyly při omlouvání

 • Ponechání předvoleného důvodu a termínu omluvy (nemoc, zítra), přestože termín a důvod omluvy jsou jiné – informace nás zmate nebo nedává smysl.
 • Zaslání omluvenky prostřednictví osobní zprávy – informaci nedostanou všichni, jen jeden vybraný pedagog, informace se nezapíše do omluvenek, nikdo, včetně jídelny o omluvě neví atd.
 • Zaslání omluvenky, když dítě do školky přijde – např. se jen zpozdí.