Spolupráce

Za nejdůležitější považujeme vzájemnou spolupráci všech našich pedagogů a ostatních zaměstnanců školky. Je prvotním předpokladem úspěšné práce s dětmi. Proto se pravidelně scházíme, pořádáme didaktické workshopy, kde společně připravujeme program a vzájemně se obohacujeme.

Všichni pedagogové se snaží stále vzdělávat, navštěvovat odborné přednášky, kurzy a školení. Spolupracujeme proto s mnohými vzdělávacími institucemi.

Totéž nabízíme i rodičům, kteří jsou našimi hlavními partnery a společně se všichni aktivně spolupodílíme na výchově dětí.

Rodičům nabízíme:

  • každodenní osobní komunikaci o průběhu dne dítěte
  • emailovou korespondenci, komunikaci skrze aplikaci LYFLE
  • pravidelné společné i individuální schůzky dle potřeby
  • přehledný a systematický evaluační systém hodnocení dětí
  • poradenství ohledně umísťování dětí na základní školu, a zprostředkování pohovorů se školami, Zdobení vánočního stromečkuse kterými budeme spolupracovat
  • odborné semináře pro rodiče s pedagogy naší mateřské školky i dalšími odborníky
  • víkendové akce dětí, jejich rodičů a učitelů
  • tematická odpoledne a tematické dny pro celou rodinu
  • lyžařský výcvik a letní tábor, kterého se mohou účastnit rodiče, sourozenci, kamarádi