Aktivity pro veřejnost

Nabídka kroužků 2018/2019

Judo

Průprava juda pro předškoláky a školáky od šesti let. V tréninku se zaměřujeme na rozvoj pohybové všestrannosti a obratnosti, základy gymnastiky, pohybové hry, pády, základní techniky juda a především disciplínu a morální kodex juda.

Kdy: PO 15–16 h pokročilí, PO 16–17 h středně pokročilí, ÚT 15–16 h začátečníci
Vedoucí kroužku: Mgr. Antonín Kubaň
Cena: 200 Kč za lekci

Sboreček

Zpívání oblíbených českých a anglických dětských písní. Rozvoj kladného vztahu k hudbě. Získávání hudebních dovedností a vědomostí včetně poznávání dalších kultur skrze hudbu. Intonační cvičení, dechová cvičení, rytmická cvičení a příležitostné koncertování. Natáčení písní v nahrávacím studiu.

Kdy: ST 15–16 h
Vedoucí kroužku: Mgr. Antonín Kubaň
Cena: 200 Kč za lekci

Výtvarný ateliér

Snažíme se co nejvíce podporovat dětskou fantazii. Děti by se neměly bát, měly by mít radost, měly by rozvíjet tvořivost. V hodinách nabízíme svobodné prostředí, nesnažíme se děti násilně formovat, spíše ukazujeme cesty, po kterých je možno se vydat. Hravou formou projdeme základní výtvarné techniky – kresba tužkou, umělým a přírodním uhlem, bílou křídou, suchým pastelem, s olejovým pastelem, malba tuší, akvarelem, temperovými a akrylovými barvami, ale budeme pracovat i s jiným materiálem – textilem, modelínou, keramickou hlínou a s přírodninami.

Kdy: ÚT 15–16 h školáci, ČT 15–16 h MŠ
Vedoucí kroužku: Mgr. Veronika Kubaňová
Cena: 200 Kč za lekci

Hudební průprava a hra na hudební nástroje – KAPELA

Malá školní kapelka, zpěv a doprovod k oblíbeným českým a anglickým dětským písním. Základ hry na piano, kytaru, bicí nástroje, hudební nauka. Rozvoj muzikálnosti, hudební improvizace a tvorby. Společná hra plná zábavy a legrace, příležitostné koncertování. Děti získají zkušenosti také z nahrávacího studia.
OMEZENÝ POČET MÍST!

Kdy: 1400–1450 Kapelka I – Pididrsňáci, 1450–1610 Kapelka II – Paviáni
Vedoucí kroužku: Mgr. Antonín Kubaň
Cena: Kapelka I/250 Kč,  Kapelka II/300 Kč