O školce

Mateřská škola HOUSENKA, která v sobě ukrývá anglický název HOUSE OF NEW KNOWLEDGE  ADVENTURES by chtěla být skutečným domem nového poznání a dobrodružství pro všechny děti. Domem, který naplní všechna dětská očekávání a potřeby.

Každé životní období má svá specifika a svůj význam. Ovšem prvních šest let života člověka je období zcela výjimečné. Je to čas plný zázraků.

Nejdůležitější pro děti je samozřejmě výchova v rodině. Ta by měla jít ruku v ruce s výchovou ve školce a posléze i ve škole. Výběr vhodné školky pro dítě je proto pro všechny rodiče nelehkým úkolem.

Podstatné není, jak školka zevnějšku vypadá, ale především, kdo v ní učí a co dětem nabízí její program.

Bezesporu nejznámější a snad nikým „nepřekonaný“ český pedagog Jan Ámos Komenský, který považoval povolání učitele za nejčestnější pod sluncem, a proto také od učitele požadoval, aby mocně působil na žáky dobrým příkladem, již v 17. století napsal:

„Rozumějíce již, že mládež, strůmkové ráje Božího jsouce, nemohou jako plané v lese dříví sami růsti, než že jakožto ovocní stromové sázíni, štěpováni, v růstu svém opatrně spravováni býti musejí: vizmež, kdo a jak to činiti má.“ Proto se ptejte!  Kdo a jak to skutečně činí? Stejně jako J. A. Komenský.

Naplnili jsme naši touhu vybudovat vlastní mateřskou školu na společně sdílených principech a hodnotách, blízkých pojetí výchovy J. A. Komenského.