Ceník

Cena školného se odvíjí od typu docházky konkrétního dítěte s ohledem na individuální potřeby rodičů v rámci možností školky a je dána smlouvou s rodiči. Při stanovování ceny vycházíme z níže uvedeného orientačního ceníku.

Cena školného zahrnuje:

  • dvojjazyčný výchovně-vzdělávací program globální výchovy,

  • odpolední činnosti dětí,

  • hudebně pohybové činnosti – gymnastika a pohybové hry, hudebně pohybová průprava, tanec, zpěv a hudební nauku, English singing,

  • umělecké činnosti – výtvarný kroužek, drama,

  • pravidelné výlety (návštěvy divadel, planetária, zoo, muzeí, …),

  • narozeninové oslavy dětí,

  • oslavy a představení pro rodiče a přátele MŠ.

 

Celodenní program

Celodenní program poskytujeme v časovém rozmezí 7.30–18.00 hodin, v pátek do 17 hodin.

Celodenní program

Kč/měsíc

3 × týdně

17 710

4 × týdně

20 930

5 × týdně

23 345

Poplatek za stravová152 Kč/den zahrnuje snídani, dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu a nápoje.

Poskytované slevy:

Půlroční platba školného – sleva 3 %

Celoroční platba školného – sleva 5 %

Sleva pro druhého (a dalšího) sourozence – 10 %

 

Půldenní program

Půldenní program poskytujeme v časovém rozmezí 7.30–13.00 hodin.

Půldenní program

Kč/měsíc

3 × týdně

16 790

4 × týdně

18 515

5 × týdně

20 010

Poplatek za stravování 138 Kč/den zahrnuje snídani, dopolední svačinu, oběd a nápoje.

Poskytované slevy:

Půlroční platba školného – sleva 3 %

Celoroční platba školného – sleva 5 %

 

Kombinované programy

Kombinované programy

program

Kč/měsíc

1 × celý den +

1 + 4 × půlden

20 815

1 + 3 × půlden

19 320

1 + 2 × půlden

12 880

2 × celý den +

2 + 3 × půlden

21 505

2 + 2 × půlden

19 550

2 + 1 × půlden

15 180

3 × celý den +

3 + 2 × půlden

20 125

3 + 1 × půlden

21 505

4 × celý den +

4 + 1 × půlden

22 310

Poplatek za stravování se u kombinovaných programů řídí délkou docházky v příslušném dni. Celodenní 152 Kč/den, půldenní 138 Kč/den.

Slevy se u kombinovaných programů poskytují u variant 3 × celý den + a 4 × celý den +.

Půlroční platba školného – sleva 3 %

Celoroční platba školného – sleva 5 %

 

Informace týkající se všech programů

Stravování

V případě včasného odhlášení stravy, je příslušná částka stravného vratná. Pravidla úhrady a odhlašování jsou podrobně specifikována ve smlouvě o poskytnutí služby.

Platby

Platba musí být uhrazena v termínech daných smlouvou. Školné se hradí celoroční, pololetní či čtvrtletní platbou.