Ceník

Cena školného se odvíjí od typu docházky konkrétního dítěte s ohledem na individuální potřeby rodičů v rámci možností školky a je dána smlouvou s rodiči. Při stanovování ceny pro školní rok 2021/22 vycházíme z níže uvedeného orientačního ceníku.

Cena školného zahrnuje

 • dvojjazyčný výchovně-vzdělávací program globální výchovy,
 • odpolední činnosti dětí
 • hudebně pohybové činnosti – gymnastika a pohybové hry, hudebně pohybová průprava, tanec, zpěv a hudební nauku, English singing,
 • umělecké činnosti – výtvarný kroužek, drama,
 • pravidelné výlety (návštěvy divadel, planetária, zoo, muzeí, …),
 • narozeninové oslavy dětí,
 • oslavy a představení pro rodiče a přátele MŠ.

Celodenní program

Celodenní program poskytujeme v časovém rozmezí  7.30–18.00 hodin, v pátek do 17 hodin.

Celodenní programKč/měsíc
3 × týdně14 000
4 × týdně16 500
5 × týdně18 500

Poplatek za stravování 120 Kč/den zahrnuje dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu a nápoje.

Poskytované slevy

 • Půlroční platba školného – sleva 3 %
 • Celoroční platba školného – sleva 5 %
 • Sleva pro druhého a dalšího sourozence 10 %

Půldenní program

Půldenní program poskytujeme v časovém rozmezí  7.30–13.00 hodin.

Půldenní programKč/měsíc
3 × týdně13 300
4 × týdně14 600
5 × týdně15 800

Poplatek za stravování 100 Kč/den zahrnuje snídani, dopolední svačinu, oběd a nápoje.

Poskytované slevy

 • Půlroční platba školného – sleva 3 %
 • Celoroční platba školného – sleva 5 %

Kombinované programy

Kombinované programyprogramKč/měsíc
1 × celý den +1 + 4 × půlden16 500
1 + 3 × půlden15 300
1 + 2 × půlden10 200
2 × celý den +2 + 3 × půlden17 000
2 + 2 × půlden15 500
2 + 1 × půlden12 000
3 × celý den +3 + 2 × půlden15 900
3 + 1 × půlden17 000
4 × celý den +4 + 1 × půlden17 600

Poplatek za stravování se řídí délkou docházky v příslušném dni (celodenní/půldenní viz výše).

Slevy se poskytují u variant 3 × celý den + a 4 × celý den +.
Půlroční platba školného – sleva 3 %
Celoroční platba školného – sleva 5 %

Informace týkající se všech programů

Stravování

V případě včasného odhlášení stravy, je příslušná částka stravného vratná. Pravidla úhrady a odhlašování jsou podrobně specifikována ve smlouvě o poskytnutí služby.

Platby

Platba musí být uhrazeny v termínech daných smlouvou. Školné se hradí obvykle na následující čtvrtletí školního roku (možná je však i pololetní, nebo celoroční splátka), se splatností 15 dní před započetím období, na které je školné hrazeno.