Ceník

Cena školného se odvíjí od typu docházky konkrétního dítěte s ohledem na individuální potřeby rodičů v rámci možností školky a je dána smlouvou s rodiči. Při stanovování ceny vycházíme z níže uvedeného orientačního ceníku.

Cena školného zahrnuje:

 • dvojjazyčný výchovně-vzdělávací program globální výchovy,
 • veškeré odpolední činnosti dětí
 • hudebně pohybové činnosti – gymnastika a pohybové hry, hudebně pohybová průprava, tanec, zpěv a hudební nauku, English singing,
 • umělecké činnosti – výtvarný kroužek, ateliér ručních prací, drama,
 • pravidelné výlety (návštěvy divadel, planetária, zoo, muzeí, …),
 • narozeninové oslavy dětí,
 • oslavy a představení pro rodiče a přátele MŠ.

Celodenní program

Celodenní programKč/měsíc
2 × týdně8 600
3 × týdně11 900
4 × týdně14 000
5 × týdně15 700

Poplatek za stravování 85 Kč/den zahrnuje snídani, dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu a nápoje.

Poskytované slevy:

 • Půlroční platba školného – sleva 4 %
 • Celoroční platba školného – sleva 6 %

Půldenní program

Dopolední program 7.30–13.00 hodin.

Odpolední program 13.00–18.00 hodin.

Půldenní programKč/měsíc
2 × týdně7 500
3 × týdně11 300
4 × týdně12 400
5 × týdně13 500

Poplatek za stravování 75 Kč/den zahrnuje snídani, dopolední svačinu, oběd a nápoje.

Poplatek ze odpolední svačinu a nápoje 25 Kč.

Poskytované slevy:

 • Půlroční platba školného – sleva 4%
 • Celoroční platba školného – sleva 6%

Kombinované programy

Kombinované programyprogramKč/měsíc
1 × celý den +1 + 4 × půlden14 000
1 + 3 × půlden13 000
1 + 2 × půlden8 600
1 + 1 × půlden7 000
2 × celý den +2 + 3 × půlden14 200
2 + 2 × půlden13 200
2 + 1 × půlden10 200
3 × celý den +3 + 2 × půlden13 500
3 + 1 × půlden14 500
4 × celý den +4 + 1 × půlden15 000

Poskytované slevy pro sourozence:

Sleva 7 % pro sourozence u půldenních a celodenních programů s docházkou 3 × týdně a více, u kombinovaných programů s výjimkou programů 1 + 1 × ½ , 1 + 2 × ½ , 2 + 1 × ½.

Stravování:

V případě včasného odhlášení stravy, je příslušná částka stravného vratná. Pravidla odhlašování jsou podrobně specifikována ve smlouvě o poskytnutí služby.

Platby:

Platba za měsíc září musí být uhrazena nejpozději do 15. 8.

Platba za následující kalendářní měsíce musí být uhrazena vždy do 15. dne aktuálního měsíce.