Ceník

Cena školného se odvíjí od typu docházky konkrétního dítěte s ohledem na individuální potřeby rodičů v rámci možností školky a je dána smlouvou s rodiči. Při stanovování ceny pro školní rok 2019/20 vycházíme z níže uvedeného orientačního ceníku.

Cena školného zahrnuje

 • dvojjazyčný výchovně-vzdělávací program globální výchovy,
 • odpolední činnosti dětí
 • hudebně pohybové činnosti – gymnastika a pohybové hry, hudebně pohybová průprava, tanec, zpěv a hudební nauku, English singing,
 • umělecké činnosti – výtvarný kroužek, ateliér ručních prací, drama,
 • pravidelné výlety (návštěvy divadel, planetária, zoo, muzeí, …),
 • narozeninové oslavy dětí,
 • oslavy a představení pro rodiče a přátele MŠ.

Celodenní program

Celodenní program poskytujeme v časovém rozmezí  7.30–18.00 hodin, v pátek do 17 hodin.

Celodenní programKč/měsíc
2 × týdně9 600
3 × týdně13 300
4 × týdně15 700
5 × týdně17 600

Poplatek za stravování 120 Kč/den zahrnuje snídani, dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu a nápoje.

Poskytované slevy

 • Půlroční platba školného – sleva 3 %
 • Celoroční platba školného – sleva 5 %

Půldenní program

Půldenní program poskytujeme v časovém rozmezí  7.30–13.00 hodin.

Půldenní programKč/měsíc
2 × týdně8 400
3 × týdně12 700
4 × týdně13 900
5 × týdně15 100

Poplatek za stravování 100 Kč/den zahrnuje snídani, dopolední svačinu, oběd a nápoje.

Poskytované slevy

 • Půlroční platba školného – sleva 3 %
 • Celoroční platba školného – sleva 5 %

Kombinované programy

Kombinované programyprogramKč/měsíc
1 × celý den +1 + 4 × půlden15 700
1 + 3 × půlden14 600
1 + 2 × půlden9 700
1 + 1 × půlden7 800
2 × celý den +2 + 3 × půlden15 900
2 + 2 × půlden14 800
2 + 1 × půlden11 400
3 × celý den +3 + 2 × půlden15 100
3 + 1 × půlden16 200
4 × celý den +4 + 1 × půlden16 800

Poskytované slevy pro sourozence

Sleva 10 % pro druhého (a dalšího) sourozence u celodenních programů s docházkou 3 × týdně a více a u kombinovaných programů s docházkou 3 × celý den + a 4 × celý den +.

Stravování

V případě včasného odhlášení stravy, je příslušná částka stravného vratná. Pravidla odhlašování jsou podrobně specifikována ve smlouvě o poskytnutí služby.

Platby

Platba musí být uhrazeny v termínech daných smlouvou. Školné se hradí obvykle na následující čtvrtletí školního roku (možná je však i pololetní, nebo celoroční splátka), se splatností 15 dní před započetím období, na které je školné hrazeno.