Jonathan Crooks (Joss)

Anglický rodilý mluvčí

Joss se věnuje všem dětem v průběhu celého dne dle rozvrhu. V rámci hlavních výchovně vzdělávacích bloků rozvíjí především jazykové dovednosti dětí, obohacuje jejich slovní zásobu v anglickém jazyce a podporuje jejich aktivní komunikační dovednosti. Nezapomíná na volnou hru, zpěv anglických písní a legraci. Touto nenucenou hravou formou učí děti používat jazyk i při hře, samoobslužných i praktických činnostech.

Vzdělání

Youth and Community Work Qualification – Northumberland College Newcastle

Pracovní zkušenosti v ČR

2019–2020 FlowerGarten Preschool Zbraslav – anglický učitel

2013–2019 MŠ Housenka – anglický učitel

09/2011–08/2013 – MŠ Bambino Kunratice – anglický učitel pro předškolní děti

09/2008–06/2011– MŠ Zeměkoule – anglický učitel

04/2008–12/2008 – Benjamin Preschool club – anglický učitel