Mgr. Veronika Kubaňová

Sestry Veronika a Martina Kubaňovy

Jednatelka

(Ta vlevo)

Spoluautorka výchovně vzdělávacího programu jak po stránce obsahové, tak především jeho grafické a výtvarné podoby.

Kromě vedení školky se aktivně podílí na práci s dětmi především v oblasti výtvarné výchovy, přírodovědných aktivit a předškolní přípravy dětí.

Připravuje didaktické materiály pro děti i učitele a dává jim originální výtvarnou podobu.

Vzdělání

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, učitelský obor biologie a rodinná výchova pro ZŠ a SŠ

Pracovní zkušenosti

Nový PORG (5 let)

 • příprava projektu Nový PORG Gymnázium
 • učitelka biologie gymnázia
 • vedoucí družiny a odpoledních aktivit

Spolupráce s VÚP (výzkumný ústav pedagogický)

 • recenzent DUM materiálů

Open Gate – Boarding School, osmileté gymnázium v Babicích, s. r. o. (5 let)

 • členka realizačního týmu a následně členka širšího vedení školy
 • koordinátor volnočasových aktivit
 • učitel biologie
 • plánování strategického rozvoje školy (výchovné a vzdělávací principy OG, sestavování učebního plánu, sestavování kurikula pro volnočasové aktivity)

Soukromá učitelka (3 roky)

 • individuální výuka, tvorba a realizace projektů se zaměřením na mezipředmětové vztahy

Koordinátorka výukových programů CEV Zvoneček

 • vytváření, příprava a realizace výukových programů se zaměřením na globální výchovu
 • lektorka výukových programů pro MTŠ, žáky všech stupňů ZŠ, gymnázia, studenty VŠ se zaměřením na ekologickou výchovu pro pedagogy všech stupňů

Kurzy

 • Kurz komunikačních dovedností – Odyssea
 • Absolventka cyklického vzdělávaní Vzdělávacího programu Začít spolu (Step by Step)
 • Kurz ZDrSEM – výuka první pomoci zážitkem – „Zdravotník pro zotavovací akce pro mládež a dorost“