Mgr. Martina Kubaňová (Kiliánová)

Sestry Veronika a Martina KubaňovyProgramová ředitelka

(Ta vpravo)

Autorka celého výchovně vzdělávacího programu.

Aktivně se podílí na práci s dětmi. Připravuje a sama vede aktivity v oblasti dramatické výchovy a etiky.

Připravuje didaktické materiály pro děti i pedagogy.

Na základě systematického pozorování průběhu programu pracuje jak s dětmi, pedagogy v jejich didaktickém vedení, tak s rodiči.

Navrhuje spolu s ostatními členy týmu individuální řešení některých výchovných problémů zjištěných na základě vyhodnocení pozorování a pedagogické diagnostiky.

Vzdělání

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, učitelský obor biologie a rodinná výchova pro ZŠ a SŠ

Pracovní zkušenosti

MŠ Zeměkoule (5 let)

  • Příprava a realizace projektu
  • Autorka vzdělávacího projektu globální výchovy
  • Vedení pedagogického týmu, příprava programů letních táborů, lyžařských výcviků atd.

Soukromá vychovatelka, soukromá učitelka (20 let)

  • Péče o děti od narození do dospělosti
  • Individuální výuka – tvorba individuálních vzdělávacích plánů se zaměřením na mezipředmětové vztahy

CEV Zvoneček

  • Vedoucí přírodovědného oddílu Nezmaři (mladší žáci 6-11)