Mgr. Antonín Kubaň, Ph. D.

Ředitel a garant hudebně-pohybových aktivit

Spoluautor výchovně vzdělávacího programu v oblasti rozvoje hudebně-pohybových aktivit.

V pohybové oblasti se při práci s dětmi zaměřuje na jejich komplexní harmonický senzomotorický, a fyziologický vývoj. Diagnostikuje případné poruchy či dysbalance a navrhuje způsoby jejich odstranění. V oblasti hudební se zaměřuje na celkový rozvoj hudebního, rytmického a estetického cítění dětí, rozvoj sluchové percepce a zpěvu a hry na hudební nástroje.

Pro děti je výrazným pozitivním mužským vzorem, který v nich probouzí zájem nejen o zdravý pohyb a poznání schopností lidského těla, ale také o hudbu.

Ve spolupráci se sestrou Martinou Kubaňovou připravuje texty, na které následně skládá tematické písně a vytváří pohybové sestavy obohacující výchovně vzdělávací program.

V rámci doktorského studia se věnoval výzkumu na základě holistického pojetí v oblasti pedagogiky sportu a tělesné výchovy a harmonického fyziologického vývoje dětí předškolního věku pomocí hudebně-pohybových aktivit. Výsledky práce prezentuje od roku 2013 na celosvětových konferencích z této oblasti (Taiwan, Indonésie, Čína, Turecko, Brazílie, Jihoafrická Republika).

Vzdělání

Doktorské studium v oboru Kinantropologie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Téma disertační práce: Vytvoření hudebně-pohybového programu pro děti předškolního věku. Základem pro tuto práci byla již diplomová práce provedená v MŠ Zeměkoule.

Univerzita Karlova v Praze, mezifakultní studium na Pedagogické fakultě UK a Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v oboru učitelství – francouzský jazyk, tělesná výchova a sport pro ZŠ a SŠ

Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá střední odborná škola s. r. o. – Předšklní a mimoškolní pedagogika

Pozastavené studium druhý ročník učitelství pro ZŠ a SŠ Biologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy

Šestiměsíční PhD stáž na Taipei Physical Education Collegena Taiwanu v laboratoři neurologie a biochemie.

Absolvoval dvouměsíční studijní pobyt ve Švýcarsku na l’Université de Genève a roční pobyt ve francouzské Université de Valenciennes FLASH (filosofická fakulta – francouzský jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk), STAPS (fakulta tělesné výchovy a sportu)

Zkoušky a ocenění

 • Zkoušky cvičitele lyžování
 • I. a II. cyklus v lidové škole umění v oboru výtvarná výchova a hudební nauka (klasická kytara – 12 let, klavír – 2 roky)
 • Prezentace, příspěvky, přednášky na celosvětových konferencích:
  • APCESS 2013, Chinese Culture University, Taipei,
  • ICPESS 2015, State University of Jakarta, Jakarta, Indonesia,
  • International Global Forum GoFPEP 2016, University of Ankara, Ankara,
  • BRICSCESS 2017, University of São Paulo, Santos, Brazil,
  • 2nd BRICS Council of Exercise and Sports Science Conference and the 1st World Congress of Future Leader/Volunteer (WCFLV 2019) in conjunction with the 2019 South African Sports Medicine Association (SASMA) Conference
 • Institut Français de Prague – DELF TD, A5, A6 (B2) zkoušky z francouzštiny (2004)
 • Jazyková škola Praha – Základní státní jazyková zkouška z AJ (2004)
 • Ocenění z celosvětové konference na Taiwanu – THE 6th ASIA – PACIFIC CONFERENCE ON EXERCISE AND SPORTS SCIENCE za prezentaci výzkumu programu „Creation and verification of effectiveness of our new Music-based Fysical Educational Program for Pre-school kids“. V pozici „senior future leader“ v rámci Global Community Health (GCH), vědecké skupině v oblasti sportovních věd může dále prosazovat vlastní nový přístup hudebně-pohybové výchovy dětí předškolního věku po celém světě.

Pracovní zkušenosti

 • Soukromý učitel – Francouzský jazyk, Trenér, Hra na kytaru, Zpěv (od 2009 dodnes)
 • Vedení kroužků dětských kapel, výuka kytary, sborečku a Juda v MŠ Housenka (od 2014 dodnes)
 • Vedoucí programu hudebně pohybové výchovy v MŠ Zeměkoule (2009–2013)
 • Výuka – Juda, základní gymnastiky a floorballu na Francouzském lyceu v Praze ve Fj (2009–2015)
 • Tvorba instruktážních videí pro mezinárodní organizaci pro rozvoj zdraví a pohybu HOPSports a spolupráce na pohybových programech
 • Senior Future Leader/Volunteer (SFLV) of Global Community Health (GCH) (od 2018 dodnes)
 • Trenér pro společnost GoldLife (Aj, Fj, Čj), (2010–2011)
 • MŠ Zajíček – hodiny juda, gymnastiky a tance (2009–2010)
 • Instruktor lyžařských výcviků mateřských, základních, středních i vysokých škol (od 2002 dodnes)
 • Hudba, skladatelství a hra na různé hudební nástroje (kytara, piano, bicí, basová kytara….) Vydané 2 hudební CD, příprava CD a DVD autorských dětských písní a pohybových sestav v rámci doktorského studia
 • Příprava mezinárodních konferencí IPCESS 2015 a GoFPEP 2016 Ankara jako Group leader of Future leaders of Asian-Pacific Conferences, Příprava a organizace 1st World Congress of Future Leader/Volunteer (WCFLV 2019) South Africa, Cape Town