Hudebně-dramatická výchova

Globální výchova, na jejíž principech je vystavěn náš program, velmi často využívá živý proces učení prostřednictvím hudby a dramatické výchovy. Její prvky často zařazujeme nejen v hodinách, ale také se jí věnujeme pravidelně jednou týdně v rámci odpoledních aktivit.

Drama nám umožňuje rozvíjet a obohacovat bezbřehou obrazotvornost a fantazii dětí. Hravou formou poznávají celý svět prostřednictvím různých rolí, učí se nejen spontánně ventilovat své vnitřní emoce, ale také je ovládat, pracovat s nimi a poznávat tak sebe sama. Děti se postupně aktivně zapojují, odbourávají častý ostych a strach, jsou vedeny k prezentaci vlastních názorů a pocitů prostřednictvím pohybu, hudby, verbální i nonverbální komunikace. Výsledky své práce nadšeně a bez bázně prezentují při vystoupeních pro rodiče a veřejnost.

V rámci hudebně-dramatické výchovy pracují každý rok všichni předškoláci na absolventském projektu natáčení filmové operky. Získají tak zkušenost s hraním před kamerou, nahráváním v nahrávacím studiu a dokonce zkušenost s předáváním filmových cen na Filmovém festivalu Housenky, kde jsou jejich herecké a pěvecké výkony patřičně oceněny v prostorách Modřanského biografu, kde je film slavnostně promítán veřejnosti.