Dvojjazyčné prostředí

Děti se učí písmenaPodporujeme přirozenou cestu učení prostřednictvím kontaktu dětí s rodilým mluvčím v průběhu všech činností včetně spontánní hry, společné zábavy, ale také pomoci se všemi samoobslužnými činnostmi v průběhu dne. Patří sem komunikace během stravování, hygieny či oblékání.

Své jazykové dovednosti děti dále rozvíjí nejen během vzdělávacího programu, ale také v rámci odpoledních aktivit. Jednou týdně mají v programu Děti poslouchají výklad učitelkyvelmi oblíbené anglické zpívání, při zpívání ztrácí veškeré zábrany a prostřednictvím textů písní obohacují svou slovní zásobu a zároveň si báječně zazpívají a uvolní se pod vedením rodilého mluvčího a hudebního doprovodu.

V neposlední řadě jsou děti s rodilými mluvčími obvykle v kontaktu i na akcích školky pro rodiče dětmi nebo na letním táboře, pokud se ho účastní.