Hudebně-pohybový program

Podle principů Kalokagathie – ideálu harmonie těla i ducha, se snažíme u dětí rozvíjet i jejich pohybové schopnosti a dovednosti všestranným pohybovým rozvojem skrze základní gymnastiku, atletická cvičení, hry s míčem apod., stejně jako hudebně a sluchově zaměřené dovednosti jako např. zpěv, frázování, rytmická a logopedická cvičení, hra na hudební nástroje atd.

Děti visí na prolézačceHlavním cílem hudebně-pohybového programu není jen rozvoj nejrůznějších pohybových a hudebních dovedností, návyků spojených s pohybem, hudbou a zdravým životním stylem, ale jde především o harmonický vývoj centrální nervové soustavy, zdravý fyziologický a psychomotorický vývoj. Z teorie hudební psychologie i hudebně-pohybové výchovy vyplývá, že základy hudebně pohybových dovedností lze získat, a především pozitivně ovlivnit jejich budoucí vývoj, již v předškolním věku. Právě díky propojení hudby a pohybu se výchova stává pro děti zábavnější, zajímavější a uspokojuje jejich přirozenou potřebu a radost z pohybu a hudby.

Nacvičování pohybové sestavy - děti jako tučňáci v AntarktiděPro pohybové a hudební vzdělávání cíleně vytváříme autorské texty písní rozvíjející vědomosti a znalosti a následně hudební skladby (písně). Texty písní, kompozice harmonie hudebních skladeb, následně spoluvytváření a nácvik pohybových skladeb rozvíjí nejen hudebně-pohybové dovednosti, pohybovou paměť a pohybovou tvořivost, současně ovlivňují i další oblasti vývoje osobnosti dětí a především akcentují jejich komplexní rozvoj.

Prostřednictvím melodie a textů, následně i pohybových skladeb, se děti přenesou do jednotlivých zemí a světadílů a poznávají danou kulturu. Veškeré melodie a pohybové skladby vycházejí z národních specifik určeného kulturního prostředí. Stejně tak jsou texty písní připraveny na základě předem vytyčeného pojmového pole, se kterým se děti v souvislosti s daným kontinentem seznamují. Většina z nich obsahuje i části lidových melodií včetně konkrétního jazyka daných zemí.

Společné svičení rodičů s dětmiProgram nepřímou formou rozvíjí i další oblasti osobnosti dítěte, například dovednosti kognitivní, sociální apod. Prostřednictvím zpívání, frázování a správného dýchání se současně rozvíjí jazykové dovednosti dětí, což v předškolním věku napomáhá k celkovému rozvoji jejich intelektu. Cílem výchovy a vzdělávání je dosáhnout takovou úroveň rozvoje vědomostí a znalostí různých oblastí vzdělávání a současně i vnímání pohybu a hudby, které přirozenou cestou přispívá k vnitřní spokojenosti člověka.