Výtvarné aktivity

Veškeré výtvarné aktivity, které zařazujeme do každodenního programu hodin, ale také jako odpolední program, směřují nejen ke zlepšení jemné motoriky a zručnosti dětí, ale především k rozvoji jejich fantazie, tvořivosti a k získání hlubšího náhledu na okolní svět a sebe sama.

V odpoledních blocích, které jsou jednou týdně plně věnovány právě výtvarným aktivitám, dostávají děti prostor a čas tvořit. Tvořit bez bázně a s radostí. Mají příležitost vyzkoušet si různé výtvarné techniky od kresby po malbu, práci s textilem či keramickou hlínou. Učí se společně spolupracovat na větších dílech, připravují a podílejí se na výrobě kostýmů či kulis na plánovaná vystoupení.

Výtvarná výchova v našem pojetí dosahuje dál než jen na papír a plátna, není ohraničená ateliérem ani třídou, učí děti estetickému vnímání světa a sebe sama. Učí je být upravený, čistý a udržovat kolem sebe řád a pořádek, učí je mít cit pro krásu a harmonii.