Individuální přístup

Nejmenší děti v rozhovoru s učitelkou„Kolik dětí, tolik barev, nepodceňujme čas larev“

Vnímáme každé dítě jako jedinečné a snažíme se tak k němu přistupovat. Individuální přístup je jedním z pěti pilířů našeho programu.

Děti vyrábějí perníkový stromekVše začíná naším citlivým přístupem k adaptaci dětí, pokračuje každodenní prací s nimi, vyhodnocováním jejich individuálního rozvoje a následnou systematickou každodenní předškolní přípravou předškoláků, kteří se pravidelně zdokonalují v grafomotorice, sluchové percepci, prohlubují matematické představy, pracují se speciálním pedagogem a podle potřeby jednou týdně i s paní logopedkou, která k nám dochází.

Pravidelná otevřená komunikace s rodiči nám pomáhá reagovat na veškeré individuální potřeby dětí. Společně hledáme vhodné školy pro jejich budoucí školáky, společně jezdíme na víkendové akce a prohlubujeme rodinnou atmosféru a dobré mezilidské vztahy, které považujeme za základní kámen veškerého individuálního přístupu.