Den v naší školce

Naše školka je otevřena po celý pracovní týden od 7.30 do 18.00 hodin.

Program dne je uspořádán tak, aby respektoval všechny individuální potřeby dětí, kolísání jejich pozornosti a výkonnosti během dne, týdne ale i roku.

Respektujeme tak přirozený režim dětí samotných, ale i většiny lidí obecně.

7.30Otevření školky
7.30–8.40Klidová relaxační činnost, volné hraní (podávání snídaně)
8.40–9.00Uvítání nového dne písní a rozcvičkou (uvolňovací a protahovací relaxační cvičení)
9.00–9.30Ranní kroužek
9.30–10.30Hlavní výchovně-vzdělávací blok
10.30–11.00Dopolední svačina
11.00–12.00Pobyt venku: pozorování přírody, vycházka, hry na zahradě, písničky, soutěže, ...
12.00–12.40Oběd
12.40–13.00Vyzvedávání dětí navštěvujících pouze dopolední program
12.40–12.50Hygiena, mytí zoubků
12.50–13.00Pohádka pro děti, které jdou spát
13.00–14.30Spánek
13.00–14.00Story time pro starší děti, které nespí (AJ/ČJ)
14.00–15.00Odpolední výchovně vzdělávací blok pro starší děti – předškolní příprava, aktivity vázané na odborné vedení („kroužky“)
15.00–15.20Svačina
15.20–16.00Vycházka, hry na zahradě, odpolední činnosti dle rozvrhu
16.00–18.00 Klidová relaxační činnost, rozvoj dovedností, volná hra na zahradě či v prostorách MŠ