Den v naší školce

Naše školka je otevřena od pondělí do čtvrtka 7.30–18.00 hodin, v pátek 7.30–17.00 hodin.

Program dne je uspořádán tak, aby respektoval všechny individuální potřeby dětí, kolísání jejich pozornosti a výkonnosti během dne, týdne ale i roku.

Respektujeme tak přirozený režim dětí samotných, ale i většiny lidí obecně.

7.30všechny dětiOtevření školky
7.30–9.00všechny dětiKlidová relaxační činnost, volné hraní (podávání snídaně)
9.00–9.30všechny dětiRanní kruh
9.30–10.10mladšíHlavní výchovně vzdělávací blok
9.30–10.30starší
10.10–10.30mladšíDopolední svačina
10.30–11.00starší
10.30–11.30mladšíPobyt venku – pozorování přírody, vycházka, hry na zahradě, písničky, tanečky, soutěže
11.00–12.00starší
11.30–12.00mladšíOběd, hygiena. (Vyzvedávání dětí navštěvujících pouze dopolední program je možné po obědě.)
12.00–12.40starší
12.00–14.00děti, které spíUspávání (pohádka), spaní
12.45–13.15děti, které nespíStory time (AJ/ČJ)
13.15–14.40mladší, staršíVolná hra
13.30–14.30předškoláci Předškolní příprava
14.15–14.40mladšíSvačina
14.30–15.00starší
15.00–16.00všechny dětiKroužek podle rozvrhu MŠ nebo z nabídky podle výběru
16.00–18.00 (pá 17.00)všechny dětiOdpolední kroužek z nabídky podle výběru, klidová relaxační činnost, rozvoj dovedností, volná hra na zahradě či v prostorách MŠ. (V této době je dětem v případě jejich individuálních potřeb podávána druhá svačina.)