Seminář GLOBE 3. 6.

Vážení rodiče,

druhým společným setkáním, které jsme pro Vás v rámci našeho projektu připravili, a které proběhne ve čtvrtek 3. 6. od 16 hodin je seminář o mezinárodním projektu GLOBE, do kterého je zapojeno 37 000 škol ze 125 zemí světa. GLOBE učí děti důkladně prozkoumávat přírodu a svět okolo sebe, bádat, přicházet věcem na kloub a přispívat ke zlepšení životního prostředí nejen v okolí školy. Propojuje děti, studenty, učitele i odborníky, kteří svá pozorování a zjištění společně sdílí v jednotlivých zemích i celosvětově na webu www.globe.gov.

GLOBE má ale i další rozměr – současně s bádáním a poznáváním přírody v okolí školy se děti, studenti a učitelé setkávají ať už osobně či „on-line“, sdílí národní zvyklosti, kulturu či tradice.

Seminářem pro Vás povede osoba v našem regionu nejpovolanější. Ing. Dana Votápková ze Vzdělávacího centra TEREZA je koordinátorkou tohoto projektu pro Evropu a Eurasii.

Lektorka Vám kromě semináře a diskuse na téma projektu Globe v případě Vašeho zájmu ráda nabídne i informace o českém programu Terezy s názvem Jděte ven, který je zaměřený na rodiče a jeho cílem je ukazovat, jak důležité je pro děti, aby trávily čas venku.

Těšíme se na vaši účast

Tým MŠ Housenka