Rozvoj řeči a komunikace v mnohojazyčném a multikulturním prostředí

Vážení rodiče,

v úterý 8. 6. od 16 hodin proběhne třetí setkání, kterým je seminář s výše uvedeným tématem.

Pokud máme porozumět současnému globalizovanému světu, případně se v něm prosadit či uspokojivě uplatnit, těžko se obejdeme bez porozumění odlišným kulturám, než je ta naše, ve které se odmalička pohybujeme a vyrůstáme. To se však zase stěží obejde bez porozumění více jazykům. Pokud chceme na to své děti připravit, je jistě dobré vědět, jak to udělat, abychom je tím nepoškodili, ale naopak jim prospěli.

Vývoj jazyka totiž bezprostředně souvisí s vývojem mozku, s motorickým vývojem a celkovým vývojem dítěte obecně. Mezi rozvojem řeči a celkovým harmonickým vývojem dítěte je tak přímá souvislost. Pokud se dítě vyvíjí harmonicky, pak si dříve a lépe osvojí kompetence, která pro pohyb ve vícejazyčné a multikulturním prostředí potřebuje.

Jak jsou tyto věci propojeny, jak spolu souvisejí, zda je vícejazyčná výchova nutnost nebo volba a jaké je její správné načasování, o tom nám přijde přednášet Mgr. Dominika Kiene, která má sama zkušenosti s dvojjazyčnou výchovou svých vlastních dětí, dlouhá léta se pohybovala v zahraničí a zná dobře problematiku výchovy a rozvoje kompetencí dětí ve vícejazyčném prostředí.

Jako klinická logopedka s dlouholetou praxí, schopná fungovat dvojjazyčně, zná navíc detailně specifika dětí, které v takovém v takovém prostředí vyrůstají nebo se pohybují. Proto se od ní, mimo jiné, můžete dozvědět, jak pomoci dítěti, které vyrůstá ve vícejazyčném prostředí nebo jaké výhody a úskalí bilingvismus skýtá.

Srdečně vás zveme a těšíme se na Vás.

Tým MŠ Housenka