Elektronická přihláška

Údaje budou použity jen pro potřeby MŠ Housenka a bude s nimi nakládáno v rámci zákona o ochraně osobních údajů.

Údaje o dítěti

Jméno(a) dítěte

Příjmení dítěte

Datum narození

Rodné číslo

Adresa bydliště (včetně PSČ)

Státní občanství

Mateřský jazyk

Zdravotní pojišťovna

Údaje o zákonných zástupcích

Matka

Jméno

Příjmení

Zaměstnavatel

Adresa pracoviště

E-mail

Telefon

Otec

Jméno

Příjmení

Zaměstnavatel

Adresa pracoviště

E-mail

Telefon

Požadovaná docházka

vyberte prosím vyhovující

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Poznámky

Chci odeslat potvrzení o odeslání přihlášky na tento e-mail (nepovinné)